ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

Jsme součástí #ProPodporu!

Jsme součástí #ProPodporu!

Naše organizace je členem Aliance pro individualizovanou podporu. Jako členové Aliance, máme společně s dalšími 50 rodičovskými, pacientskými a zastřešujícími organizacemi stejný cíl: Hájíme zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usilujeme o spravedlivý sociální a vzdělávací systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce a budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

Zapojte se námi do hithitové kampaně #Propodporu a pomozte nám natočit sérii dokumentárních videí o lidech s vážnějším zdravotním postižením či onemocněním! Jejich životní osudy totiž otevírají oči i dveře k veřejnosti i politikům. Ze zkušenosti jedné z organizací Aliance je zřejmé, že jedno video vydá za tisíc slov a tak urychlí naši snahu o spravedlivější sociální systém. 

Staňte se součástí #ProPodporu – pomůžete rozhýbat změnu, která přinese dostupnou péči těm nejpotřebnějším!