ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
724 228 883
angelman@email.cz

Hledám informace

Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom je vzácná genetická vada na patnáctém chromozomu. Onemocnění lze prokázat pouze cíleným genetickým testem. Ten není součástí standardního vyšetření během těhotenství při odběru plodové vody. První odlišnosti lze pozorovat po narození, kdy mohou být problémy s kojením. Kolem šestého měsíce se objevují první známky opoždění ve vývoji. Neurologické vyšetření neodhaluje vážnější odchylky od normy kromě epileptické aktivity na EEG. S věkem se zvýrazňuje opoždění vývoje. Syndrom se vyznačuje poruchami rovnováhy, koordinace, těžkou mentální retardací, absencí řeči, poruchami spánku. Typickými rysy jsou mávání rukama, loutková chůze, fascinace vodou a stále usměvavý výraz.

Angelmanův syndrom byl poprvé popsán v roce 1965 Harry Angelmanem, pediatrem pracujícím v severní Anglii. Měl ve své péči tři děti, které měly podobné příznaky – vývojové problémy, epileptické záchvaty a charakteristické chování. Byly to velmi šťastné děti s trhavými pohyby a tendencí mávat rukama při vzrušení. Měly také podobné rysy v obličeji. Harry Angelman popsal tyto tři děti ve svém článku pro jeden lékařský časopis. První název byl „Šťastná loutka“, v současnosti je tato diagnóza známá jako Angelman syndrom. V té době, navzdory mnoha výzkumům, nebyl Harry Angelman schopný nalézt příčinu tohoto onemocnění.

Dr. Angelman komentuje svůj objev takto „Historie medicíny je plná zajímavých případů, kdy byla odhalena nějaká nemoc. Sága Angelmanova syndromu je jedním z nich. Je to více než třicet let, kdy jsem se v rámci své pediatrické praxe setkal v různém čase se třemi postiženými dětmi. Měly spoustu postižení a na první pohled mohlo připadat, že jejich handicap má různé příčiny, já jsem však cítil, že je něco spojuje. V té době bylo velmi obtížné příčinu diagnostikovat, neboť diagnostické metody byly omezené. Tehdy jsem nebyl schopen podat vědecký důkaz, že příčina postižení je u všech stejná. Napsal jsem článek do vědeckého časopisu věnovaného medicíně. Na své dovolené v Itálii jsem si všiml staré olejomalby v Castelvechio museu ve Veroně – na obrázku byl malý usměvavý chlapec, který si hraje s loutkou. V tomto momentě mě napadlo, že tyto děti charakterizuje těžká, nemotorná chůze, mávající ruce a úsměv, tak jak je tomu u loutek, a proto vznikl název „šťastná loutka“

V České republice se začal Angelmanův syndrom diagnostikovat v roce 1997. Příčin tohoto onemocnění je několik, všechny jsou genetické nebo není příčina nalezena a dítě je zařazeno pod tuto diagnózu, protože svými typickými projevy odpovídá onemocnění. Statistiky výskytu se v každé zemi liší, nejčastěji je uváděno 1 : 10 – 30.000 osob. V přepočtu na počet obyvatel by mělo být v naší zemi přibližně 400 lidí s AS. Ve skutečnosti je jich evidováno přibližně 50 a navíc jen v omezené věkové skupině – nejstarší je narozen v roce 1987. Nikdo starší nebyl u nás na toto onemocnění diagnostikován. Určitě mezi námi žijí, ale jsou bohužel zařazeni pod jinou diagnózu, nejčastěji dětská mozková obrna.

Knihy o AS

Podpora od státu a zdravotní pojišťovny

Podporu poskytuje Úřad práce. Konkrétně můžete žádat o příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu, průkaz osoby se zdravotním postižením  (ZTP průkaz).

Souhrnně jsou informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v publikaci Příručka pro osoby se zdravotním postižením:

Úhradu lázeňské péče, kompenzačních pomůcek a poukazy na pleny poskytuje zdravotní pojišťovna. Žádanku o lázeňskou péči a poukazy na pleny podává pediatr. Žádanku na kompenzační pomůcku (vozík, ortopedické boty, ortézy apod.) podává specializovaný lékař (neurolog, ortoped, fyzioterapeut).

Přehled sociálních služeb najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb (portál MPSV).

Nápomocná v prvních dnech a týdnech po zjištění diagnózy může být nová služba Centrum provázení, která podporujeme rodiny dětí se závažnou diagnózou ode dne jejího sdělení. Provází je v prvních fázích vyrovnávání se s novou skutečností.

Videa

Dokument Angelmanův syndrom (2019)

Dokument České televize Andělské děti (2017)

Reportáž TV Barrandov (2010)

Kde žijí někteří Angelmani

Výzkum

VIDEO: Vysvětlení Angelmanova syndromu (video by FAST, anglicky, české titulky)

Probíhající studie:

Výběr světových studií zabývajících se Angelmanovým syndromem. (Existují ovšem desítky dalších, které se zabývají obecně genetickými poruchami zahrnujícími také AS.)
Poslední aktualizace prosinec 2020.

V červnu 2020 začala studie (fáze 1) na lidech TANGELO. Lék nese označení RO7248824. Aktuálně probíhá nábor pacientů (1-12 let). Jedná se o otevřenou studii což znamená, že se nepoužívá placebo ani randomizace a všichni pacienti dostanou zkoumaný lék. Cílem je získání dat o bezpečnosti, tolerabilitě, celkové působení látky v těle.
Lék se podává lumbální punkcí tedy injekcí do míchy v oblasti beder Podává se v celkové anestezii (3x za 8 týdnů studie). Studie probíhá v USA, Španělsku a Itálii ( celkem 17 center). Studie v první fázi je plánována do konce roku 2022.

Princip léku je obdobný jako GTX-102 níže. Tedy probuzení standardně nečinné otcovské části genu k produkci potřebného proteinu. Toto probuzení má zajistit vytvořená molekula (LNA), která se váže se na malou část RNA, která je zodpovědná za umlčení otcovské části genu.

Americká společnost GeneTx Biotherapeutics ve spolupráci se společností Ultragenyx Pharmaceutical oznámila, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv US (FDA) schválil použití léku GTX-102 pro zahájení studie a klinického hodnocení.
Princip zkušebního léku GTX-102 spočívá v probuzení standardně nečinné části otcovského genu UBE3A k produkci proteinu UBE3A. Tento protein u osob s AS chybí nebo je ho nedostatek, protože selže tvorba, kterou běžně zastává matčina část genu. Nejedná se o genovou terapii ve smyslu úpravy DNA (geny se nezmění), „pouze“ se probudí činnost, kterou otcovský gen také umí, ale není nastartována.
Lék je aplikován lumbální punkcí (jehla v oblasti beder do páteře), přičemž se vnesou krátké kousky RNA/DNA pro navázání na existující RNA v těle. Tím lze zvýšit (i snížit) produkci proteinu. Tato metoda aplikace (jiný lék) nazývaná ASO se již používá u spinální svalové atrofie a ve fázi výzkumu se používá u dalších diagnóz.
Studie nese název KIK-AS ( Knockdown of UBE3A-antisense iKids with AS).

Asociace genové terapie, z.s. (Česká republika)
Stav: Probíhá
Cílem výzkumu je studium vybraných genů a biologických procesů, které se podílejí na vzniku Angelmanova syndromu. Jejich pochopení může být důležité pro nalezení léčby genetických vad.

An Open-Label Study to Evaluate the Long-Term Safety, Tolerability, and Efficacy of OV101 in Individuals With Angelman Syndrome (ELARA) (Spojené státy)
Stav: Probíhá (předpokládané ukončení březen 2021)
Tato studie (fáze 2) vyhodnotí dlouhodobou (52 týdnů) bezpečnost látky OV101 u subjektů s AS (13 až 49 let). Sekundárním cílem studie je zhodnotit účinnost léčby OV101 hodnocená změnami chování, spánku a celkového fungování organismu.

Inovativní výzkum odhalil mechanismus epilepsie u Angelmanova syndromu (DukeNUS, Singapur, 15.1.2020)
Stav: probíhající laboratorní výzkum
První studie svého druhu aplikuje experimentální metodologii využívající lidské nervové buňky a mozkové organoidy k prozkoumání mechanismu, který je základem epileptických záchvatů u AS.
Tým zjistil, že jeden specifický iontový kanál, který umožňuje průchod draslíku skrz buňky, je v neuronech špatně regulován. Příčinou je chybějící gen UBE3A. Potlačení aktivity tohoto specifického iontového kanálu by tedy mohlo ovlivnit vznik záchvatů. (video)

Ukončené studie:

A Study of OV101 in Individuals With Angelman Syndrome (AS) (NEPTUNE) (Spojené státy)
Stav: Ukončeno (průběžné výsledky)
Účelem studie (fáze 3) bylo posoudit účinnost a bezpečnost perorálního OV101 (gaboxadol) u dětských pacientů s Angelmanovým syndromem (2 až 12 let). Výsledky nebyly pozitivní.

Characterization of Angelman Syndrome (Spojené státy)
Stav: Ukončeno
Popis progrese a klinických znaků dětí s AS na základě dlouhodobého pozorování.

Nutritional Formulation for Angelman Syndrome (FANS) ( Tennessee, Spojené státy)
Stav: Ukončeno
Nízko sacharidové diety (ketogení , nízko glykemická), ukázaly, že mohou být účinné při léčbě záchvatů rezistentních na běžné léky u dětí s AS. Ve studii se ověřuje chování metabolismu a bezpečnost při ovlivnění ketózních látek v těle. Jedná se o výživové formule obsahující „exogenní ketony“ porovnání s placebem.

A Study in Adults and Adolescents With AngelmanSyndrome (STARS) (Spojené státy)
Stav: Ukončeno 2018 (výsledky)
Zhodnocení bezpečnosti, účinnosti a tolerance perorální látky OV101 (gaboxadol) u dospělých a adolescentů s AS (13 až 49 let). Porovnání s placebem.

Clinical Trial of Levodopa/Carbidopa (Sinemet) Therapy in Angel Man Syndrome
Stav: Ukončeno 2019
Cílem této studie je zhodnotit bezpečnost a účinnost přípravku Carbidopa / levodopa (Sinemet) u jedinců s AS. Sinemet je lék, který pomáhá zvyšovat hladiny dopaminu v mozku (umožňuje přenos impulsů) a centrálním nervovém systému. Existuje důkaz, že koncentrace dopaminu mohou být abnormální u pacientů s AS. Tato studie zkoumá, zda přípravek napomáhá motorické regulaci, intelektuální funkci či zlepšení vývoje.

Single Dose Pharmacokinetic (PK) Study
Stav: Ukončeno 2017
První fáze studie u dospívajících  s AS a Fragile X syndromem pro posouzení odezvy na jednorázové podání látky OV101. Zhodnocení farmakokinetiky, stanovení bezpečnosti a snášenlivosti jediné dávky.

A Trial of Levodopa in Angelman Syndrome (Spojené státy)
Stav: Ukončeno 2017
Ověřování zda látka Levodopa povede ke snížení třesů dětí s AS. (Levodopa se obvykle používá pro léčbu Parkinsonovy choroby)

Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Minocycline inAngelman Syndrome (Španělsko)
Stav: Ukončeno 2014
Posouzení bezpečnosti a efektivity látky monocyclin (porovnání s placebem)

Sleep Abnormalities in Rare Genetic Disorders: AS, RTT, and PW (Belgie)
Stav: Ukončeno 2013
Sledování průběhu spánku jedinců s podobnou genetickou poruchou (Rett, Prader-Willi, Angelman) na základě dotazníků. Porovnání se sourozenci. Vliv spánku na chování, vývoj spánkové poruchy s věkem apod.

Study on Tolerability of Levodopa/Carbidopa in Children With Angelman Syndrome (Spojené státy, Boston)
Stav: Ukončeno 2010
Určení nejvyšší dávky Levodapy bez vážnějších vedlejších účinků pro děti s AS (slouží pro zahájení další fáze studie). ( Levodopa/Carbidopa 4:1)