ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

Setkání 2022 naposledy v Baueru

Setkání 2022 naposledy v Baueru

Setkali jsme se opět po roce, 11.června 2022 v hotelu Bauer, Bílá.

Součástí programu byly dvě odborné přednášky z oblasti logopedie a psychologie.

Pobyt byl hrazen z projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“.
Ze stejného projektu byly v roce 2022 hrazeny také on-line semináře z oblasti fyzioterapie, Homesharing, výzkum Angelmanova syndromu. Také proběhl seminář na téma neurorehabilitace v Ostravě.

Projekt MSK v roce 2022 končí. Nicméně z prostředku MSK (formou darovací smlouvy z benefiční akce Spolu ruku v ruce), bude spolufinancováno také setkání v roce 2023. Děkujeme !

Moravskoslezský kraj