ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

LOGO ANGELMAN CZ

LOGO ANGELMAN CZ

Představujeme nové logo spolku ANGELMAN CZ:

Logo bylo navrženo panem Miloslavem Fričem. Cílem bylo vytvořit jednoduchý logotyp zahrnující celý název spolku. Hlavními prvky loga jsou některé viditelné rysy Angelmanova syndromu, které rozpozná i laik a je možné podle nich angelmánka odhadnout.

Používaným symbolem bude také samostatné písmeno A

Prostředky na realizaci loga ale především na šíření povědomí o spolku ANGELMAN CZ jsme získali z dotace Úřadu vlády České republiky (dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených).

Vytvořili jsme také originální trika, která věnujeme lidem, kteří se zaslouží o šíření povědomí o spolku nebo syndromu AS.

Prvními kdo šířil naše logo byla banda cyklo šílenců z týmu BBT, kteří naše nové logo nesli na triku při průjezdu Českem: