ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

15. února – Mezinárodní den Angelmanova syndromu

15. února – Mezinárodní den Angelmanova syndromu

Měsíc únor je měsícem vzácných onemocnění a „Mezinárodní den Angelmanova syndomu“ je stanoven 15. února.

Smyslem je zvýšení celosvětového povědomí o AS. Případně povzbudit k finančnímu příspěvku k výzkumu léčby.

https://angelmanday.com/

https://www.facebook.com/InternationalAngelmanDay