ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

Rodiny sobě

Rodiny sobě

Moravskoslezský kraj

(červen 2024) Sportpark Kocanda v obci Želiv se stal podruhé centrem našeho setkání. Přijali jsme mezi sebe nové členy a snažili jsme se rodičům s nově sdělenou diagnózou předat maximum informací a zkušeností.

Od zástupců Asociace genové terapie jsme získali informace o jejich ambiciózních a obdivuhodných snahách s výzkumem léčby v Česku.

Prostředky Moravskoslezského kraje jsme využili pro financování přednášek odborníků.

Děkujeme.