ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

Rozhovor pro televizi POLAR

Rozhovor pro televizi POLAR

V ostravském trojhalí Karolina proběhl v sobotu 14. května 2022 už třetí ročník akce Spolu ruku v ruce. Pořádal ji Moravskoslezský kraj a chtěl lidem ukázat, že lze pečovat o svého blízkého doma, v přirozeném prostředí. I když je to náročné.

Na akci vystoupilo několik kapel a účinkujících. Návštěvníci si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí člověk se sníženou soběstačností. Mohli se také dozvědět spoustu informací o neformální péči. Nebo se aktivně zapojit do doprovodného programu.

Návštěvníci, kterých podle pořadatelů dorazilo přes dva tisíce, mohli dobrovolným vstupným přispět na dvě svépomocné skupiny, které sdružují neformální pečovatele. Jednou z nich byl spolek ANGELMAN CZ.

Ve spolupráci s Asociací genové terapie, z.s. (Asgent) spolek ANGLEMAN prezentoval svou činnost a návštěvníkům byla popisována specifika Angelmanova syndromu.

Předsedkyně spolku Dagmar Kozáková poskytla rozhovor televizi Polar jako součást reportáže o uskutečněné akci.

Návštěvníci dohromady přispěli téměř 50 tisíc korun a Moravskoslezský kraj tuto částku zdvojnásobil. Každá ze dvou podpořených organizací tak dostala šek na 50 tisíc korun. I třetí ročník Spolu ruku v ruce proběhl pod záštitou náměstka hejtmana kraje Jiřího Navrátila.

Zdroj článek televize Polar: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000031448/leta-bezi-v-ostrave-probehl-3-rocnik-akce-spolu-ruku-v-ruce