ANGELMAN CZ, SPOLEK, Žižkova 306, 735 81 Bohumín
603 423 667
angelman@email.cz

Setkání rodin 2019

Setkání rodin 2019

Uskutečnilo se 28.-30. června 2019 v hotelu Svratka na Vysočině.

Dorazilo 15 rodin (68 osob) z celé republiky. Asistenti si od prvního dne převzali děti (angelmany i zdravé sourozence) a rodiče se mohli věnovat odbornému programu a diskuzím.

První den (pátek) byla na programu ukázka a popis muzikoterapie a oficiální schůze spolku.
Druhý den (sobota) byla pro zájemce úplná lekce muzikoterapie. Odpolední program zahrnoval přednášky Směr výzkumu Angelmanova syndromu a Logopedie AAK.
Třetí den (neděle) byla zajištěna přednáška Sexualita osob s mentálním postižením.

Nejcennější jsou ale osobní zkušenosti a předané informací mezi samotnými rodiči. Věříme, že v tom je smysl setkání největší.

Za podporu děkujeme:


Děkujeme také rodičům za spolupráci při organizaci a získávání prostředků. V neposlední řadě děkujeme také hotelu Svratka a jejich zaměstnancům, kteří nám vyšli vstříc ve všem co jsme požadovali a vytvořili pro nás velmi příjemné prostředí.

Fotogalerie