Mentální retardace a vývojové testy

Vývoj schopností a dovedností záleží i na typu genetického postižení. Ukázalo se, že např. u jedinců s uniparentální disomií nebývá postižení ve všech oblastech tak těžké, jako u těch, kde byla zjištěna rozsáhlá delece. Vývojové testy jsou většinou kompromisem mezi nedostatkem pozornosti, hyperaktivitou, neschopností mluvit a problémy s motorikou. Většinou jsou tyto děti charakterizovány jako těžce mentálně postižené. Na druhou stranu je známo, že poznávací schopnosti jsou  u dětí s AS vyšší než je indikováno vývojovými testy. Je to rozpoznatelné především v oblasti porozumění, kdy dítě rozumí, ale není schopno  verbální komunikace. Jelikož jsou schopny porozumět, lze je postupem času rozpoznat mezi dalšími těžce mentálně postiženými jedinci. V dospělosti jsou schopny dobré adaptace ve společnosti a jsou schopny reagovat „odpovídat“ na mnoho pokynů a vztahů. Díky jejich zájmu o blízké lidi a tím,  že jsou schopny vyjadřovat své city, obohacují své vztahy s rodinou a přáteli. Jako ostatní lidé upřednostňují rekreační aktivity jako je TV, hra, plavání, výlety atd. Je však nutno posuzovat případ od případu, některé děti vykazují odlišné chování. Když tyto děti cítí jistotu, mají dostatek stimulace, a správný přístup dostavují neustálé pokroky ve vývoji.

Vzdělávání

Těžké zpomalení duševního vývoje vyžaduje speciální tréninky, cvičení, rehabilitaci, rozvíjení motoriky a smyslů, tak jak je to jen možné. Pracovní terapie zlepšuje jemnou motoriku a kontrolu orální motoriky. Místnost by měla být vybavena množstvím křesel a lehátek především pro hypotonické děti, měla by být bez zbytečných překážek. Důležité je s dětmi mluvit a rozvíjet u nich nonverbální komunikaci. Velmi brzy by měly být používány obrázky, komunikační tabule, neustále rozšiřovat komunikační cíle a dovednosti. Velmi důležitými faktory jsou individuální přístup a flexibilita, dítě musí mít dobrý vztah a důvěru ke svému učiteli a vychovateli, a pouze v tomto případě je práce úspěšná. Vztah k dítěti musí být laskavý, ale také přísný.  U dětí s AS by měl být vypracován program tréninku osvojení si zvyku chodit na toaletu. Děti jsou většinou schopny samy se oblékat, jíst, provádět některé běžné úkony doma.

Anketa

Navštěvuji tyto stránky, protože:
 

Návštěvnost

TOPlist
Vyzkoušejte moderní laboratoře TÜV NORD