Řeč

Řeč je jedna z činností, kterou umíme jen my lidé. Je však nejvíce náročná na koordinaci mnoha obličejových svalů. Angelman syndrom způsobuje špatnou koordinaci, která bohužel řeč neumožňuje. Lidé s AS zvládnou pouze jednoduché slabiky, které se objevují spontánně - ma, ba, be, a, e apod.

Některé děti jsou schopny se naučit nějaká slova, avšak neumí konverzovat. Většinou se naučí 1 - 3 slova, ve vzorku 49 dětí pouze 39% mluvilo více než 4 slova. Většina dětí mezi 10 - 18 měsícem začíná slůvkem mama, které však pronáší aniž by vědělo, co to znamená. Později se jej naučí používat cíleně. Dítě v tomto věku a starší méně pláče, jsou redukovány i další zvukové projevy. Děti starší tří let začínají nonverbálně komunikovat. Ukazují části těla, jsou schopny ukázat na předměty, začínají rozumět příkazům. Komunikace může být proměnlivá, někdo komunikuje pomocí znakové řeči, jiný podle obrázků.

 

Jídlo

Velmi časté jsou problémy s jídlem, které se objevují velmi záhy. Dítě má špatný sací reflex a špatně polyká. Je to mimo jiné způsobeno i nekoordinovanými pohyby jazyka, který působí na celou oblast úst. Děti se špatně kojí a velmi brzy jsou krmeny z lahve, což je pro ně snazší. Velmi často blinkají.

Děti s AS notoricky strkají předměty do úst. Velmi často si cucají ruce, někdy i nohy. Jazyk má normální tvar i velikost, avšak bývá velmi často vystrčen a v pohybu. Některé děti mají jazyk stále venku, u některých je více vidět jen při smíchu. Velmi obvyklé je nadměrné slinění. To lze potlačit u větších dětí motorickou orální terapií. Vystrčený jazyk a slinění však přetrvává i v dospělém věku, často je nutný bryndák. Medikamenty proti slinění se nedoporučují a mají krátký efekt.

Jídlo je jednou z velkých radostí dětí s AS. V prvním roce života se u dětí často projevují problémy s krmením. Bývá narušen sací reflex, po krmení z lahve často blinkají. Tyto potíže se časem upravují. V batolecím a pozdějším věku  mají velmi dobrý apetit. Při jídle mají sklon potravu hltat, projevuje se také jejich problém s kousáním stravy a často se stává, že se soustem dusí. Z tohoto důvodu je nutné krájet maso na malé kousky a i další jídlo rozdělit předem na jednotlivá sousta. Není třeba podávat mixovanou stravu, avšak je potřebné předcházet nepříjemným situacím vyčleněním některých jídel z jídelníčku (např. burské ořechy, kandované ovoce, párky v celku, celé jablko apod.). Osvědčilo se používání malé kávové lžičky, se kterou se dítě pohodlně nají, ale zabrání se tomu, aby si dítě do úst dávalo velká sousta.

Téměř všechny AS děti jsou schopny se najíst samy pomocí lžíce (později než zdravé děti), některé jsou schopny používat vidličku. Pohodlnější je pro dítě jíst z hlubokého talíře nebo misky. Samozřejmě nejraději jedí rukama.

Díky zvýšené chuti k jídlu má většina AS dětí problémy s nadváhou, přibírají hlavně v okolí břicha a stehen. Je proto na rodičích, aby svého potomka usměrňovali a volili dietnější stravu bohatou na ovoce a mléčné výrobky.


Úsměv a štěstí

Není známo proč se děti s AS tak často smějí. Dle MRI a CT není abnormalita v centru smíchu zjištěna. Tyto děti vyjadřují často štěstí a dobrou náladu. První úsměvy lze zpozorovat mezi 1 - 3 měsícem věku. Chichotání, úsměvy a smích jsou časté, chybí žvatlání a pokusy o první slůvka. Velmi často se nadměrně smějí, mají nakažlivý smích, často jim stačí minimální podnět k tomu, aby dostaly záchvat smíchu. Mívají spokojený výraz.

Anketa

Navštěvuji tyto stránky, protože:
 

Návštěvnost

TOPlist
Rychlá a profesionální certifikace výrobních postupů